คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสินผลรางวัล “ข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมประจำปี 2563”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านนักวิชาการสื่อ สื่อมวลชนอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดในปี 2563 ซึ่งมีจำนวนถึง 135 ชิ้นงาน ใน 6 ประเภทข่าวด้วย

  1. ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature)
  2. ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) ซึ่งเป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์
  3. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) ครอบคลุมการนำเสนอข่าวด้านสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข และสตรี
  4. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News)
  5. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News)
  6. ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist)

โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในงานมีจัดเสวนา หัวข้อ “Digital News provider movement 2021”


โดยได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. ซีพี ออลล์ จำกัด, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, HAPPY VENTURES Co., Ltd. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), Sony Thailand Co.,Ltd. ธนาคารออมสิน, บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)