กรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 4

กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 4 (ประจำปี 2557-2558) –  สมัยปัจจุบัน

1. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์      
นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (http://www.bangkokpost.co.th)

2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์     
กรรมการที่ปรึกษา  
ASTV ผู้จัดการ (http://www.manager.co.th)

3. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล     
อุปนายก คนที่ 1
ไทยพีบีเอส (http://www.thaipbs.or.th)

4. นายเหมราช ราชคำ       
อุปนายก คนที่ 2     
บริษัท อสมท (http://www.mcot.net)

5. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ      
เลขาธิการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th)

6. นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์             
เหรัญญิก     
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (http://www.banmuang.co.th)

7. นายสมเกียรติ ศรีบุญรอด       
นายทะเบียน
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (http://www.springnews.tv)

8. นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย  
กรรมการด้านการสร้างแบรนด์ คนที่ 1
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ (www.daradaily.com)

9. นางสาวศยานันท์ ใยอ่อน      
กรรมการด้านการสร้างแบรนด์ คนที่ 2
บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด (http://www.thairath.co.th)

10. นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์    
กรรมการสิทธิประโยชน์
บริษัท เนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (http://www.nationmultimedia.com)

11. นายอธิพงศ์ ลอยชื่น    
ประชาสัมพันธ์ คนที่ 1       
หนังสือพิมพ์แนวหน้า (http://www.naewna.com)

12. นายวิชัย สอนเรือง              
ประชาสัมพันธ์ คนที่ 2
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (http://www.siamrath.co.th)

13. นายสมชาติ บุญวิทยา     
กรรมการด้านวิชาการ 
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา (http://www.siamsport.co.th)

14. นายเกษตร น้อยทิพย์     
กรรมการ     
หนังสือพิมพ์มติชน (http://www.matichon.co.th)

15. นายกิติ ภารดี    
กรรมการ   
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ (http://www.chiangmainews.co.th)

16. นางสาวอรุณรัตน์ หวลถนอม   
ปฏิคม
พีพีทีวี (http://www.pptvthailand.com)

17. นายเมธา สกาวรัตน์    
กรรมการ   
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (http://www.thannews.th.com)