กรรมการบริหารชมรม สมัยที่ 3

กรรมการบริหารชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 3 (ประจำปี 2554)

1. นายนิรันดร์ เยาวภาว์
ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
ASTV ผู้จัดการ (http://www.manager.co.th)

2. นายธนา ทุมมานนท์    
รองประธานคนที่ 1  
บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด ในเครือบริษัทวัชรพล (http://www.thairath.co.th)

3. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์   
รองประธานคนที่ 2
บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (http://www.bangkokpost.com)

4. นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข   
รองประธานคนที่ 3
ไทยพีบีเอส (http://www.thaipbs.or.th)

5. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ
เลขานุการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th)

6. นางสาวพิกุล จันทวิชญสุทธิ์    
เหรัญญิก 
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (http://www.banmuang.co.th)

7. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล       
นายทะเบียน
บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (http://www.nationmultimedia.com)

8. นางสาวสดศรี คุปตะพันธ์    
กรรมการฝ่ายหาทุน  
หนังสือพิมพ์มติชน (http://www.matichon.co.th)

9. นายสมชาติ บุญวิทยา          
กรรมการฝ่ายวิชาการ
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา (http://www.siamsport.co.th)

10. นายระวี ตะวันธรงค์  
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (http://www.springnews.tv)

11. นายไพฑูรย์ ศรีโฮ่ง          
กรรมการ  
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (http://www.siamrath.co.th)


ที่ปรึกษาชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
2. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ไทยรัฐออนไลน์
3. นายจักรพันธุ์ วงศ์สลับสี  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
4. นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
5. นายพิเชียร พีรพัฒน์ดิษฐ์  ไทยพีบีเอส
6. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ASTVผู้จัดการ
7. นายจิระ ห้องสำเริง
8. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
9. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ์  ที่ปรึกษากฎหมาย