กรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 6

กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 6 (ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)

1.นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
นายกสมาคมฯ

2.นายนิรันดร์ เยาวภาว์
บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ

3.นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
อุปนายกฯ คนที่ 1

4.นายเหมราช ราชคำ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
อุปนายกฯ คนที่ 2

5.นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย
บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด
เลขาธิการ

6.นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์
บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด
เหรัญญิก

7.นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการฝ่ายวิชาการ

8.นายณศักต์ อัจจิมาธร
บริษัท โพสต์ พับบลิชชิง จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายวิชาการ

9.นายวิชัย สอนเรือง
บริษัท สยามรัฐ จำกัด
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 1

10.นางสาวเพ็ญนภา ชยะสุนทร
บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 2

11.นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย
บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด
กรรมการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์

12.นายสุริยัน ปัญญาไว
บริษัท บางกอก แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
กรรมการฝ่ายปฏิคม

13.นายปริญญา สุวรรณมณี
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
นายทะเบียน

14.นายอัตนัย ปานนิล
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ

15.นายจิรกร วีระพงศ์
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
กรรมการ

16.นายจำลอง ดอกปิก
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กรรมการ

17.นายณัฐพงค์ พยุงศักดิ์สกุล
บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด
กรรมการ

18.ตัวแทน จาก บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2559)

ที่ปรึกษาสมาคม อีก 9 คน ประกอบด้วย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ไทยรัฐออนไลน์

1.อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย

2.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ

3.นายธนา ทุมมานนท์ ไทยรัฐออนไลน์

4.นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

5.นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ

6.นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

7.นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

8.นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมสมาคมฯ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือข้อปัญหาด้านจริยธรรมขององค์กรสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 5 ท่าน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม ซึ่งไม่ได้เป็นองค์กรสมาชิก จำนวน 2 ท่าน และบุคคลจากองค์กรสมาชิกที่ไม่ได้เป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี, นายสวิชย์ บำรุงสุข, อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ และอาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์