กรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 1

กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 1 (ประจำปี 2554-2555)

1. นายนิรันดร์ เยาวภาว์         
นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
ASTV ผู้จัดการ (http://www.manager.co.th)

2. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์      
อุปนายก
บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (http://www.bangkokpost.com)

3. นางสาวสดศรี คุปตะพันธ์    
อุปนายก   
หนังสือพิมพ์มติชน (http://www.matichon.co.th)

4. นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข   
อุปนายก
ไทยพีบีเอส (http://www.thaipbs.or.th)

5. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ      
เลขาธิการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th)

6. นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย     
รองเลขาธิการ 
บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด (http://www.thairath.co.th)

7. นางสาวพิกุล จันทวิชญสุทธิ์
เหรัญญิก    
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (http://www.banmuang.co.th)

8. นายสมชาติ บุญวิทยา       
นายทะเบียน  
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา (http://www.siamsport.co.th)

9. นายระวี ตะวันธรงค์           
ประชาสัมพันธ์  
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (http://www.springnews.tv)

10. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล       
วิชาการ
บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (www.nationmultimedia.com)

11. นางสาวศรีสุดา วินิจสุวรรณ์     
วิชาการ
บริษัท อสมท (http://www.mcot.net)

12. นายไพฑูรย์ ศรีโฮ่ง              
กรรมการ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (http://www.siamrath.co.th)

ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
2. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ไทยรัฐออนไลน์
3. นายจักรพันธุ์ วงศ์สลับสี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
4. นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี  หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
5. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ASTVผู้จัดการ
6. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ์  ที่ปรึกษากฎหมาย