กรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 5

กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 5 (ประจำปี 2558-2559)

1. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล
นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ไทยพีบีเอส (http://www.thaipbs.or.th)

2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์ เอเอสทีวีผู้จัดการ กรรมการที่ปรึกษา
ASTV ผู้จัดการ (http://www.manager.co.th)

3. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง กรรมการที่ปรึกษา
บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (http://www.bangkokpost.co.th)

4. นายเหมราช ราชคำ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อุปนายกคนที่ 1
บริษัท อสมท (http://www.mcot.net)

5. นายสมชาติ บุญวิทยา บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) อุปนายกคนที่ 2
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา (http://www.siamsport.co.th)

6. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ เดลินิวส์ออนไลน์ เลขาธิการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th)

7. นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด เหรัญญิก
หนังสือพิมพ์นวกิจบ้านเมือง(http://www.banmuang.co.th)

8. นายสมเกียรติ ศรีบุญรอด บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายทะเบียน
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (http://www.springnews.tv)

9. นายวิชัย สอนเรือง บริษัท สยามรัฐ จำกัด ประชาสัมพันธ์คนที่ 1
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (http://www.siamrath.co.th)

10. นางสาวเพ็ญนภา ชยะสุนทร บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ประชาสัมพันธ์คนที่ 2
บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด (http://www.voicetv.co.th)

11. นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) กรรมการด้านสิทธิประโยชน์
หนังสือพิมพ์มติชน (http://www.matichon.co.th)

12. นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการด้านวิชาการ
บริษัท เนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (http://www.nationmultimedia.com)

13. นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด กรรมการด้านการสร้างแบรนด์ คนที่ 1
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ (www.daradaily.com)

14. นางสาวศยานันท์ ไยอ่อน ไทยรัฐออนไลน์ กรรมการด้านการสร้างแบรนด์ คนที่ 2
บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด (http://www.thairath.co.th)

15. นางสาวอรุณรัตน์ หวลถนอม บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ปฏิคม
พีพีทีวี (http://www.pptvthailand.com)

16. นายจิรกร วีระพงศ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด กรรมการ
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด (http://www.thansettakij.com)

17. นางสาวศรัณรักษ์ พูนศิริวงศ์ บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด
หนังสือพิมพ์แนวหน้า (http://www.naewna.com)