กรรมการบริหารชมรม สมัยที่ 1 และ สมัยที่ 2

กรรมการบริหารชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 1 (ประจำปี 2552-2553) และ สมัยที่ 2 (ประจำปี 2553-2554)

1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี      
ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
ที่ปรึกษาบริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด (http://www.thairath.co.th)

2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์           
รองประธานคนที่ 1
ASTV ผู้จัดการ (http://www.manager.co.th)

3. นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข   
รองประธานคนที่ 2
บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์มติชน (http://www.matichon.co.th)

4. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล       
เลขานุการ
บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (www.nationmultimedia.com)

5. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์      
ผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (http://www.bangkokpost.co.th)

6. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ  
เหรัญญิก   
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (www.dailynews.co.th)

7. นายกิตติ พฤกษาเกื้อกาญจนา        
นายทะเบียน 
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ (www.daradaily.com)

8. นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี 
ประชาสัมพันธ์       
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา (www.siamsport.co.th)

9. นายสวิชย์ บำรุงสุข           
กรรมการ  
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (http://www.siamrath.co.th)

10. นายชุมชัย แก้วแดง            
กรรมการ 
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น (http://www.innnews.co.th)

11. นางประหยัด เวศนารัตน์        
กรรมการ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (http://www.thannews.th.com)

12. นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย          
กรรมการ      
หนังสือพิมพ์แนวหน้า (http://www.naewna.co.th)