ตัวแทนสมาคมฯ จัดอบรมการทำสื่อออนไลน์ให้กับสื่อมวลชนในประเทศลาว

ภาพบรรยากาศ นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พร้อมทีมงาน จัดสัมมนาให้ความรู้สื่อที่ประเทศลาว เมื่อวันที่ 20-21 ก.ค 2562 โดยมีผู้บริหารสื่อ บรรณาธิการ จากสื่อต่างๆ จำนวน 61 ราย เข้าร่วมอบรม