“ส.ผู้ผลิตข่าวฯ”จัดอบรมฟรี!โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ,บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่, และสนับสนุนร่วมโดยบริษัท จีเอเบิล จำกัด จัดอบรมฟรี โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1

สื่อออนไลน์ชั้นนำ 17 แห่งของไทย ได้แก่ 1. บริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด (www.manager.co.th) 2. บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด (www.thairath.co.th) 3. บริษัท เดลินิวส์เว็บ จำกัด (www.dailynews.co.th) 4. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)(www.matichon.co.th,www.khaosod.co.th, www.prachachat.net ) 5. บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (www.bangkokpost.co.th, www.posttoday.com,www.student-weekly.com) 6. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (www.nationmultimedia.com ,www.komchadluek.com , www.bangkokbiznews.com) 7. บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (www.siamsport.co.th , www.siamdara.com ,www.siamsporttv.com , www.sbt.co.th) 8. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (www.thannews.th.com) 9. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (www.siamrath.co.th) 10. หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ( www.daradaily.com ) 11. หนังสือพิมพ์แนวหน้า (www.naewna.com ) 12. หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ (www.chiangmainews.co.th ) 13. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (www.thaipbs.or.th ) 14. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (www.mcot.net ) 15. หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (www.banmuang.co.th ) 16. สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (www.springnewstv.tv ) และ 17. บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (www.pptvthailand.com)ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” – Society of Online News Providers (SONP) ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2552 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการที่ประชาชนรับรู้ข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือ

ข่ายออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวแต่ละรายโดยตรงและร่วมกันหยุดยั้งผู้ประกอบการเว็บไซต์เชิงธุรกิจ ในการนำเนื้อหาข่าวและภาพข่าวไปใช้โดยพลการ ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนผ่านแบบก้าวกระโดดของกระบวนการข่าวสารในปัจจุบันบนโลกออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดียถือว่ามีบทบาทอย่างมากเมื่อรวมกับเทคโนโลยีความพร้อมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์มือถือ ช่องทางการนำเสนอและรับข่าวสารในปัจจุบันที่หลากหลายขึ้น แต่ยังขาดบุคคลากรด้านนี้อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (Sonp) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ และมีความเข้าใจบทบาทภารกิจที่แท้จริงของผู้ผลิตข่าวออนไลน์มากขึ้น จึงได้เชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ในระดับอุดมศึกษา สาขา นิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ , ประชาสัมพันธ์ . สื่อสารการตลาด และ ออกแบบสื่อดิจิทัล ร่วมเข้าค่าย โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ “Young Digital News Providers Camp 2015″ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ด้วยกันดังนี้ 1.กลุ่มนักข่าวและบรรณาธิการข่าว (Online reporters) 2. กลุ่มนักออกแบบสื่อดิจิทัล (Web Design & Usability Design) 3.กลุ่มนักการตลาด (Product Marketing & Marketing Communication) ผู้เข้าอบรมทั้ง 3 กลุ่มจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงจากองค์กรผู้ผลิตข่าวออนไลน์
การอบรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จังหวัดปทุมธานี โดยไม่เสียค่าใช้จายใดๆทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค),บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่, และสนับสนุนร่วมโดยบริษัท จีเอเบิล จำกัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 พ.ค.2558 จำนวนจำกัดเพียง 45 คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญฉัต วจีเกษม โทรศัพท์ 081-700-2601อีเมล์[email protected] หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

==========

วัตถุประสงค์

     1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการผลิตข่าวออนไลน์ ผ่านการบรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติผลิตผลงานที่ในสื่อออนไลน์ แก่นิสิตนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

     2.  สร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้นิสิตนักศึกษารู้จักวิธีการคิดและมองประเด็นข่าวใกล้ตัว เพื่อนำเสนอข้อมูล  ผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างน่าสนใจ และสามารถนำเสนอข่าวในรูปแบบ Video Content และ มัลติมีเดีย พร้อมกับ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยในการทำข่าวบนสื่อดิจิทัล

     3. เพื่อเปิดโลกทัศน์นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข่าวออนไลน์ ให้รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษา อื่นๆ และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกันและกับผู้ผลิตข่าวออนไลน์

     4. สร้างผู้ผลิตข่าวออนไลน์รุ่นใหม่ให้เข้าใจภาพรวมของสื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้องในทุกมิติ

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

                กลุ่มที่ แบบโควตาตัวแทนจากสถาบันการศึกษา จำนวน 25คนจากสาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิตอล ในชั้นปีที่ หรือชั้นปีที่ โดยสถาบันการศึกษาเป็นผู้คัดเลือก และส่งรายชื่อมาให้สมาคมฯ พร้อมแนบบทความแสดงความเห็น ความยาวไม่เกิน  หน้ากระดาษ เอ ในหัวข้อ “1. คุณมีความเข้าใจ “สื่อดิจิตัล”  และใช้สื่อดิจิตัล อย่างไร? 2. คุณมีความคาดหวังจะได้อะไรจากการเข้าค่ายในครั้งนี้” (ให้ยกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลประกอบ) พร้อมระบุกลุ่มที่ต้องการเข้าอบรม และแนบตัวอย่างผลงานหรือผลการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง

                กลุ่มที่ แบบสมัครโดยตรงจำนวน 20 คน  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาจากสาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิตอล ในชั้นปีที่ หรือชั้นปีที่ 4   โดยคณะกรรมการสมาคมฯ จะคัดเลือกให้เหลือ 20  คน  โดยพิจารณาจากใบสมัครและบทความประกอบที่ส่งมา รวมทั้งอาจมีการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบบทความแสดงความเห็น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ เอ ในหัวข้อ “1. คุณมีความเข้าใจ “สื่อดิจิตัล”  และใช้สื่อดิจิตัล อย่างไร? 2. คุณมีความคาดหวังจะได้อะไรจากการเข้าค่ายในครั้งนี้” (โดยยกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลประกอบ)และระบุกลุ่มที่ต้องการเข้าอบรมและแนบตัวอย่างผลงานเรียนที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์

Young Digital News ProviderCamp 2015

รุ่นที่ 1 ศุกร์ที่ 26 – อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน  2558

ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียนและนัดพบผู้ร่วมอบรมที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

09.00 – 10.00 น.         ออกเดินทางไปยังศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี

10.00 – 10.30 น.         พิธีเปิดการอบรม

โดย… คุณสุธิดา มาไลยพันธุ์  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

10.30 – 12.00 น.       SPARK YOURSELF สร้างแรงบันดาลใจในการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์                                      โดย..บรรณธิการเว็บไซต์ข่าวผู้จัดการส่วนงานการตลาดสื่อชั้นนำ
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ออกแบบเว็บไซต์ข่าว

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.   ติวเข้มกระบวนการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์    (แยกเป็น 3 กลุ่ม ตามกลุ่มที่เลือก)

                                   กลุ่ม การจับประเด็นข่าว  โดย.. หัวหน้าฝึกอบรมส่วนงานข่าว

                                   กลุ่ม ขั้นตอนการออกแบบสื่อดิจิตอล โดย.. หัวหน้าฝึกอบรมส่วนงานออกแบบ

                                   กลุ่ม 3 เรียนรู้ภูมิศาสตร์สื่อข่าวออนไลน์โดย.. หัวหน้าฝึกอบรมส่วนงานการตลาด

14.30 – 14.45 น.     พักอาหารว่าง14.45 – 16.00 น.     มอบโจทย์สำหรับการฝึกปฏิบัติ พร้อมวางแผนการผลิตเว็บไซต์ข่าวร่วมกับพี่เลี้ยงโดยผู้เข้าอบรมเป็น 5 กลุ่มๆละ 9 คน มาจากสายงานที่เลือกสายงานละ 3 คน

16.00 – 17.30 น. สันทนาการ

18.30- 19.30 น.   รับประทานอาหารเย็น

19.30- 21.00 น.  จริยธรรมและกฎหมายที่ควรรู้ในการผลิตข่าวออนไลน์

20.00  น.               กลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558

08.00 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 10.15 น.    ฝีกปฏิบัติออกแบบ/ผลิตข่าว/วางแผนการตลาดออนไลน์เว็บไซต์ข่าว

10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.     ฝีกปฏิบัติออกแบบ/ผลิตข่าว/วางแผนการตลาดออนไลน์เว็บไซต์ข่าว (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 18.00 น.     ฝีกปฏิบัติออกแบบ/ผลิตข่าว/วางแผนการตลาดออนไลน์เว็บไซต์ข่าว (ต่อ)

18.00 – 19.00 น.      รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.30 น.      นำเสนอผลงาน / ให้คำแนะนำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสมาคม

20.30  น.                     กลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558

08.00 – 09.00 น.        รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 09.30 น.        ทบทวนการอบรมที่ผ่านมา 2 วัน

09.30 – 11.00 น.       เส้นทางก้าวเข้าสู่วิชาชีพผู้ผลิตข่าวอย่างมืออาชีพ”

โดย นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

11.00 – 11.15 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

11.15 – 12.30 น.         สรุปผลงาน พูดคุย ประเมินผลการปฏิบัติการและมอบรางวัล

12.30 – 13.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.00 น.      พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม

โดย คุณนิรันดร์ เยาวภาว์กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

14.00 -15.00 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า