สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พัฒนาสื่อภูมิภาคยุคดิจิตอล

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์ข่าวภูมิภาค ให้กับสื่อมวลชนที่ทำสื่อหนังสือพิมพ์ที่ใกล้ disrubtion ให้ปรับตัวมาสู่สื่อใหม่ยุค digital โดยมีสื่อภูมิภาคจากทุกภาคทั่วประเทศ ร่วมรับการอบรม