แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ #3 การอบรม VDO content เพื่องานข่าว โดย อ.พิภพ พานิชภักดิ์