ประมวลภาพงานประกาศผล “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559”

งานประกาศผล “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559” ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559