สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เปิดคัดเลือกทีมงานประสานการจัดกิจกรรม (Organize Team)

ประกาศ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เรื่อง ประกวดการจัดจ้างทีมงานประสานการจัดกิจกรรม (Organize Team) โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม Stop Fake, Spread Facts

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ มีความประสงค์จะจัดจ้างทีมงานประสานการจัดกิจกรรม (Organize Team) สำหรับโครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม Stop Fake, Spread Facts ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ที่มาของโครงการ

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง และรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตระหนักในปัญหาด้านข่าวปลอม และพร้อมสร้างให้เกิดมิติใหม่ในการนำเสนอข่าวจริง จึงได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ตามมาตรา 52 (2) เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ร่วมกับภาคีเรื่องข่ายตัวแทนองค์กรสื่อจากทั่วประเทศ นักวิชาการด้านสื่อ ในรูปแบบ “กลยุทธ์ความร่วมมือเครือข่าย” (Network Collaborative Strategy) โดยเริ่มจากการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ ในประเทศ ความคิดเห็นจากตัวแทนผู้รับสารทั่วประเทศและตัวแทนสื่อ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับสื่อ (Code of practice guidelines) และแนวคิดหลักในการสื่อสารรณรงค์กับผู้รับสาร (Key concepts for campaign) นำไปพัฒนาเป็นกิจกรรมการรณรงค์เชิงสร้างสรรค์โดยเน้นการมีส่วนร่วมในจังหวัดที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างการตระหนัก นำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งตัวบุคคลและองค์กร ส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวม ประชาชนมีการตระหนักรู้และภูมิคุ้มกันสามารถเสพสื่อได้อย่างปลอดภัย

 1. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องทำงานประสานกับฝ่ายบริหารของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตการทำงานตามกิจกรรมของโครงการ ดังนี้

2.1 ประสานการจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการครั้งแรก รูปแบบ Hybrid Press Conference


2.2 ประสานการจัดงาน เพื่อเก็บข้อมูลตามโครงการวิจัย ทุกภาครวม 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุบลราชธานี อยุธยา ระยอง กระบี่


2.3 ประสานการจัดงานระดมความคิดเห็น (Brainstorm) ในทุกภาค 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรธานี กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา


2.4 ประสานการจัดงานแถลงข่าวก่อนจัดกิจกรรมรณรงค์ใหญ่ทั่วประเทศ ที่กรุงเทพฯ


2.5 ประสานการจัดกิจกรรมรณรงค์ทั่วประเทศ จำนวน 10 ครั้ง 10 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุบลราชธานี กระบี่ เชียงใหม่ อุดรธานี กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา นครราชสีมา เพชรบุรี


2.6 จัดทำสถิติรวมทั้งการประเมินผลเชิงประมาณในทุกกิจกรรม ประมวลผลส่งหลังจากเสร็จแต่ละกิจกรรม
2.7 จัดทำสรุปผลการทำงานในรูปแบบ File ซึ่งประกอบด้วย การรายงานผล, File ภาพ, File VDO

 1. หน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด
  3.1 สำรวจ จัดหาและประสานพื้นที่สำหรับการจัดงานในแต่ละกิจกรรม ร่วมกับทีมงานของโครงการ
  3.2 ออกแบบสื่อ ผลิตสื่อที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม Photo Backdrop ใหญ่ 1 + ซ้ายขาว 2 บนเวที, Photo Backdrop ถ่ายภาพหน้างาน 1, X-Stand 10, Logo 3D บนเวที 1, photo Prop 20
  3.3 จัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ ความพร้อมงานทุกส่วน ในแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น จุดลงทะเบียนจุดถ่ายภาพ เวที จุดการรับประทานอาหาร เป็นต้น

3.4 รับผิดชอบด้านการถ่ายภาพนิ่ง

3.5 ประสานนัดหมายผู้เข้าร่วมงานแต่ละกิจกรรม (แถลงข่าว 2 ครั้ง กิจกรรมการวิจัย กิจกรรมระดมความคิดเห็น และโครงการรณรงค์ใหญ่ทั่วประเทศ)

3.6 จัดเตรียมอุปกรณ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม

 1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

มีระยะเวลา 18 เดือน

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอ

5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5.3 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีประสบการณ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

5.4 สามารถทำงานภายใต้สภาวะความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนได้

5.5 ไม่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานในระบบเครือข่ายข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

 1. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

6.1 มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ

6.2 มีข้อเสนออื่นๆ ที่ดำเนินการให้ได้เพิ่มเติม

6.3 มีศักยภาพความเป็นมืออาชีพ

6.4 สามารถดำเนินการได้ตามที่ประกาศ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน จาก 100 คะแนน

 1. การนำเสนอ

7.1 เสนอผลงาน ประสบการณ์
7.2 นำเสนอชิ้นงานเบื้องต้น รูปแบบการทำงาน และราคา

7.3 มีเวลานำเสนอ 15 นาที

 1. เอกสารที่ผู้เสนอต้องนำส่ง
  8.1 ประวัติองค์กร ผลการดำเนินงานขององค์กร

8.2 หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)

8.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้เสนอ (กรณีบุคคลธรรมดา)

 1. กำหนดวันคัดเลือกและประกาศผล

ส่งผลงาน : ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. ผ่านทาง
E-mail : [email protected]
วันคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (ผ่านระบบ Zoom)
วันประกาศผล : วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

หมายเหตุ : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุภาพร เลขมาศ โทร. 084-1374534 หรือ 02-0603535

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า