“ส.ผู้ผลิตข่าวฯ” จัดอบรมฟรี“การผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดอบรมฟรี! ใน “โครงการอบรมการผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่” (ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ Online News Provider Association (SONP)โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดการอบรมในหัวข้อ “การผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่” (ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการนี้เปิดโอกาสให้อาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ได้ พัฒนาทักษะการผลิตข่าวออนไลน์ผ่านการบรรยายอภิปรายในสื่อออนไลน์ แก่อาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศรวมถึงสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้อาจารย์ได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดและการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยในการทำข่าวบนสื่อดิจิทัล

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ในหัวข้อ Shaping The Future of News Media เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและอนาคตของสื่อ รวมถึงได้เรียนรู้ภูมิทัศน์สื่อเทรนใหม่! การผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ ในยุค 4Gโดย บรรณาธิการเว็บไซต์ข่าว , ผู้จัดการส่วนงานการตลาดสื่อชั้นนำ อีกทั้งได้เรียนรู้หลักจริยธรรมและกฎหมายที่ควรรู้ในการผลิตข่าวออนไลน์ โดย .ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมฯ และตัวแทนจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เติม กลเม็ดเคล็ดลับในการออกแบบ Infographic อย่างมืออาชีพเพื่อนำไปต่อยอดเทคนิคการนำเสนองาน หรือจัดทำเอกสารให้มีมูลค่า เสพเนื้อหาได้ง่ายในแบบ Infographic โดย อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Infographic

อาจารย์ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 มิถุนายน 2560 และประกาศผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญฉัต วจีเกษม โทรศัพท์ 081-700-2601 อีเมล [email protected] หรือ เว็บไซต์ www.sonp.or.th

รายละเอียดโครงการ