9 องค์กรด้านดิจิทัลร่วมลงนามจัดตั้ง “สมาพันธ์ดิจิทัลไทย”

     วันนี้ (21 เมษายน 2559) ผู้แทนของสมาคมและชมรมอันประกอบด้วย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT),สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA),สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) ,สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) ,สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP)สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA), สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (TPA), สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TECA) ,และ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC) ได้ร่วมลงนามบันทึกเจตนารมณ์การจัดตั้ง สมาพันธ์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Confederation) เพื่อเป็นเครือข่ายการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

การจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังต่อไปนี้  1. จรรโลงไว้ ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยให้สามารถเติบโตและขยายตัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สร้างความมั่นใจว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเอื้อต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย 3. เสริมสร้างบรรยากาศสังคมอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยให้เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและมีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคมและชมรมที่เข้าร่วมลงนามจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทย ประกอบด้วย
1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์  นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
2. นายศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
3. นายภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงษ์ นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
5. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

     วันนี้ (21 เมษายน 2559) ผู้แทนของสมาคมและชมรมอันประกอบด้วย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT),สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA),สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) ,สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) ,สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP)สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA), สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (TPA), สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TECA) ,และ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC) ได้ร่วมลงนามบันทึกเจตนารมณ์การจัดตั้ง สมาพันธ์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Confederation) เพื่อเป็นเครือข่ายการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

การจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังต่อไปนี้  1. จรรโลงไว้ ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยให้สามารถเติบโตและขยายตัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สร้างความมั่นใจว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเอื้อต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย 3. เสริมสร้างบรรยากาศสังคมอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยให้เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและมีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคมและชมรมที่เข้าร่วมลงนามจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทย ประกอบด้วย
1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์  นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
2. นายศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
3. นายภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงษ์ นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
5. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
6. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
7. นายไผท ผดุงถิ่น นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
8. นายอัครวุฒิ ตำราเรียง อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส
9. นายเมธา สกาวรัตน์ ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้กล่าวถึงที่มาการจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทยว่า “เนื่องจากได้ยินจากหลาย ๆ ท่านในภาคธุรกิจไอที ซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการออนไลน์ พูดถึงปัญหาต่าง ๆ อาทิ เช่น บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลหายาก, ทักษะไม่ตรงกับที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งปัญหาที่คนทั่วไปพบเจอเช่น ด้านกฎหมาย, ลิขสิทธิ์, พรบ.คอมพิวเตอร์, ภาษีต่างๆ จึงคิดว่าปัญหาเหล่านี้สมาคมใดสมาคมหนึ่งคงไม่สามารถที่จะติดตามได้โดยเฉพาะ ถ้ามองในแง่ธุรกิจ คือเรากําลังถูกคุกคามจากธุรกิจต่างชาติ ซึ่งถ้าต่างคนต่างอยู่น่าจะไม่ไหว นอกจากเรื่องธุรกิจยังมีเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับด้วย ซึ่งเรื่องพวกนี้ทําคนเดียวไม่ได้ จึงคิดว่าน่าจะมีการรวมตัวเป็นสมาพันธ์ เพื่อร่วมมือกันทํางานในบางส่วน ซึ่งน่าจะเป็นผลพลอยได้ เช่น เรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน”
อย่างไรก็ตามหลังจากดำเนินการจัดตั้งสมาพันธ์ฯ แล้ว ผู้แทนจากสมาคมและชมรมจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดำเนินกิจกรรมเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และหากจะมีองค์กรอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ ในอนาคต จะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรที่ร่วมก่อตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ เช่นเดียวกับการยกเลิกสมาพันธ์ก็ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า