“ส.ผู้ผลิตข่าวฯ”จัดอบรมฟรี!โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสนับสนุนร่วมโดยบริษัทคอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่, บริษัท จีเอเบิล จำกัด จัดอบรมฟรี โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

สื่อออนไลน์ชั้นนำ 18 แห่งของไทย ได้แก่
1. บริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด (www.manager.co.th)
2. บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด (www.thairath.co.th)
3. บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (www.dailynews.co.th)
4. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)(www.matichon.co.th,www.khaosod.co.th, www.prachachat.net )
5. บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (www.bangkokpost.co.th, www.posttoday.com,www.student-weekly.com)
6. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (www.nationmultimedia.com ,www.komchadluek.com , www.bangkokbiznews.com)
7. บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (www.siamsport.co.th , www.siamdara.com ,www.siamsporttv.com , www.sbt.co.th)
8. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (www.thannews.th.com)

9. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (www.siamrath.co.th)
10. หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ( www.daradaily.com )
11. หนังสือพิมพ์แนวหน้า (www.naewna.com )
12. หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ (www.chiangmainews.co.th )
13. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (www.thaipbs.or.th )
14. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (www.mcot.net )
15. หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (www.banmuang.co.th )
16. สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (www.springnewstv.tv )
17. บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (www.pptvthailand.com) และ
18.บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด (www.voicetv.co.th) ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” – Society of Online News Providers (SONP) ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2552 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการที่ประชาชนรับรู้ข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวแต่ละรายโดยตรงและร่วมกันหยุดยั้งผู้ประกอบการเว็บไซต์เชิงธุรกิจ ในการนำเนื้อหาข่าวและภาพข่าวไปใช้โดยพลการ ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก
จากสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีในยุค 4G ก้าวเข้ามามีบทบาทบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก ทำให้ช่องทางการนำเสนอและรับข่าวสารในปัจจุบันมีความหลากหลาย ทำให้การรับรู้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีอิสระ ไร้ขอบเขต ดังนั้น องค์กรสื่อในบริบทของผู้นำเสนอข่าวสารอันยึดประโยชน์ต่อสังคม และมีความน่าเชื่อถือในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงสู่สาธารณะ จึงมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง และมีความเข้าใจบทบาทภารกิจที่แท้จริงของผู้ผลิตข่าวออนไลน์มากขึ้น

ดังนั้นสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ในฐานะองค์กรตัวแทนของผู้ผลิตข่าวออนไลน์หลักในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว จึงจัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2” หรือ Young Digital News Providersรุ่นที่ 2 ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ ในทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัลอาทิ ทิศทางในการนำเสนอข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล, การใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย, เรียนรู้จริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม, การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว, การสร้างสรรค์และออกแบบเว็บไซต์ข่าวให้น่าสนใจ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิต นักศึกษา ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานจริงอย่างมืออาชีพ
ด้วยเจตนารมณ์ของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยปราศจากการปิดกั้นจากอำนาจใดๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำข่าวออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวออนไลน์ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้ เพื่อยกระดับในการผลิตข่าวสารออนไลน์ที่ดี มีประสิทธิภาพและอยู่ในกรอบจริยธรรม

การอบรมจะจัดขึ้นในวันวันพฤหัสบดีที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน สถานที่ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยไม่เสียค่าใช้จายใดๆทั้งสิ้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 มีนาคม 2559 และประกาศผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 12มีนาคม2559 รับจำนวนจำกัดเพียง 45 คนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญฉัต วจีเกษม โทรศัพท์ 081-700-2601 อีเมล์[email protected] หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดโครงการ

     วิธีการอบรม
แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3กลุ่ม ให้สอดคล้องกับการทำงานในองค์กรผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้แก่
1. กลุ่มนักข่าวและบรรณาธิการข่าว(Online Reporters)
2. กลุ่มนักออกแบบสื่อดิจิทัล (Web Design & Usability Design)
3. กลุ่มนักการตลาด (Product Marketing & Marketing Communication)
ผู้เข้าอบรมทั้ง 3กลุ่ม จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงจากองค์กรผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จากนั้นจะแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการเป็น 5กลุ่มย่อยโดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้อบรมจากกลุ่มนักข่าว กลุ่มนักออกแบบ และกลุ่มนักการตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อผลิตผลงานนำเสนอต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล ในชั้นปีที่ 3หรือชั้นปีที่ 4สาขาละ 15 คน รวม 45 คน จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
1. นิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์สาขานักสื่อสารมวลชนหรือประชาสัมพันธ์
2. นิสิต นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ-ตลาด
3. นิสิต นักศึกษา สาขาการออกแบบเรขศิลป์ ออกแบบกราฟฟิค Commercial Arts หรือด้าน Muiltimedia
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการผลิตข่าวออนไลน์ ผ่านการบรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติผลิตผลงานที่ในสื่อออนไลน์ แก่นิสิตนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้นิสิตนักศึกษารู้จักวิธีการคิดและมองประเด็นข่าวใกล้ตัว เพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างน่าสนใจ และสามารถนำเสนอข่าวในรูปแบบ Video Content และ มัลติมีเดีย พร้อมกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยในการทำข่าวบนสื่อดิจิทัล
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข่าวออนไลน์ ให้รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกันและกับผู้ผลิตข่าวออนไลน์
4. สร้างผู้ผลิตข่าวออนไลน์รุ่นใหม่ให้เข้าใจภาพรวมของสื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้องในทุกมิติ

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มที่ 1แบบโควตาตัวแทนจากสถาบันการศึกษา จำนวน 25คนจากสาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล ในชั้นปีที่ 3หรือชั้นปีที่ 4โดยสถาบันการศึกษาเป็นผู้คัดเลือกและส่งรายชื่อมาให้สมาคมฯ พร้อมแนบบทความแสดงความเห็น ความยาวไม่เกิน 1หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ
1. คุณมีความเข้าใจ “สื่อดิจิทัล” และใช้สื่อดิจิทัล อย่างไร?
2. คุณมีความคาดหวังจะได้อะไรจากการเข้าค่ายในครั้งนี้” (ให้ยกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลประกอบ) พร้อมระบุกลุ่มที่ต้องการเข้าอบรม และแนบตัวอย่างผลงานหรือผลการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2แบบสมัครโดยตรงจำนวน 20คนเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาจากสาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล ในชั้นปีที่ 3หรือชั้นปีที่ 4โดยคณะกรรมการสมาคมฯ จะคัดเลือกให้เหลือ 20 คน โดยพิจารณาจากใบสมัครและบทความประกอบที่ส่งมา รวมทั้งอาจมีการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบบทความแสดงความเห็น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ในหัวข้อ
1. คุณมีความเข้าใจ “สื่อดิจิทัล” และใช้สื่อดิจิทัล อย่างไร?
2. คุณมีความคาดหวังจะได้อะไรจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ (โดยยกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลประกอบ)และระบุกลุ่มที่ต้องการเข้าอบรมและแนบตัวอย่างผลงานเรียนที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 20มีนาคม2559
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
**************

     วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและนัดพบผู้ร่วมอบรมที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถ.วิภาวดีรังสิต
09.00 – 10.00 น. ออกเดินทางไปยังศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
10.00 – 10.15 น. พิธีเปิดการอบรม โดย… คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
10.15 – 11.45 น. SPARK YOURSELFสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ โดย…คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ, คุณวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ Manager.co.th, คุณชุตินธรา วัฒนากุล ผู้อำนวยการสายงานนิวมีเดีย สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี
11.45 – 12.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Online News and Media Landscape ภูมิทัศน์สื่อใหม่และข่าวออนไลน์ โดย…คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.45 น. กิจกรรมสันทนาการ
16.45 – 17.45 น. มอบโจทย์สำหรับการฝึกปฏิบัติ พร้อมวางแผนการผลิตเว็บไซต์ข่าวร่วมกับพี่เลี้ยง
โดยผู้เข้าอบรมเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 9 คน มาจากสายงานที่เลือกสายงานละ 3 คน
18.00 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. กลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

08.00 – 09.00น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.30 น. “ภาษาไทย กับสื่อออนไลน์ เนคเทคช่วยได้” โดย นักวิชาการจาก NECTEC
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ติวเข้มกระบวนการผลิตข่าวออนไลน์ (แยกเป็น 3 กลุ่มแยกห้องเรียนคู่ขนาน ตามกลุ่มที่กรรมการคัดเลือกประกาศ)
กลุ่ม 1 ฝึกอบรมด้านการผลิตข่าว
โดย… คุณณัฐพล ทองใบใหญ่ บรรณาธิการไทยรัฐ บริษัท เทรน วีจี 3 จำกัด
กลุ่ม 2 ฝึกอบรมด้านการออกแบบสื่อข่าวออนไลน์เว็บไซต์ มือถือ
โดย… คุณสุธิดา มาไลยพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลมีเดีย บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม 3 ฝึกอบรมด้านการวางแผนธุรกิจและการตลาด
โดย… คุณวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ Manager.co.th
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ติวเข้มกระบวนการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ (ต่อ)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 18.00น. ติวเข้มกระบวนการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ (ต่อ)
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมสันทนาการ
20.30 น. กลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559

08.00 – 09.00น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.15 น. จริยธรรมและกฎหมายที่ควรรู้ในการผลิตข่าวออนไลน์
โดย.. อาจารย์ ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฏหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
คุณ อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการโดย คุณสมชาติ บุญวิทยา อุปนายกสมาคมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP)
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 18.00น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์(ต่อ)
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมสันทนาการ
20.30 น. กลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559

08.00 – 09.00น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 11.00น. นำเสนอผลงาน / ให้คำแนะนำโดยห้วหน้าฝึกอบรมด้านงานข่าว งานออกแบบ และงานธุรกิจการตลาด และผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสมาคม
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.30 น. สรุปผลงาน พูดคุย ประเมินผลการปฏิบัติการและมอบรางวัล
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า