ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที่ 7 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที่ 7 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559