สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
Sonp-01
21.05.2017 | 1:48 PM
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที่ 7 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนหลักจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ยูนิเซฟ ประเทศไทย บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที่ 7

Content
01.10.2016 | 8:07 PM
ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 1 ” Content Marketing “

ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 1 ” Content Marketing ” โดยคุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

2016-06-09 09.51.31
04.07.2016 | 9:40 PM
ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Infographic เพื่องานข่าว”

ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Infographic เพื่องานข่าว”  9 มิถุนายน 2559 ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ โดยทีมงาน InfoGraphic Thailand เพื่อพัฒนาทักษะ ประสิทธิภาพในการผลิตและถ่ายทอดการนำเสนอเนื้อหาด้านงานข่าวในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจ

25590325_2829
07.04.2016 | 1:39 PM
ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 3 เรื่อง “กฎหมายน่ารู้ – การใช้งานข่าวอย่างไรให้ถูกกฎหมาย”

ประมวลภาพ โครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 3 เรื่อง “กฎหมายน่ารู้ – การใช้งานข่าวอย่างไรให้ถูกกฎหมาย” โดยอาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ไทยรัฐ

IMG_5673
28.02.2016 | 7:46 PM
ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 2 เรื่อง SEO

ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 2 เรื่อง SEO โดยคุณบัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ อสมท

20160210_150857
28.02.2016 | 7:31 PM
ประมวลภาพกิจกรรม Road Show แนะนำ โครงการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

กิจกรรม Road Show แนะนำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 10 ก.พ.59 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

d01
31.08.2015 | 9:03 PM
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิทัล รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 28–30 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ (SONP) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิทัล รุ่นที่ 6 ในวันที่ 28–30 สิงหาคม 2558 ระยะเวลาจัดอบรม 3 วัน 2 คืน ณ ห้อง Seminar Room 306 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักข่าวออนไลน์รุ่นใหม่ ในการได้ฝึกปฏิบัติและนำเสนอข่าวบนสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ อาทิ การคิดประเด็นข่าวอย่างมืออาชีพ, การทำข่าวในรูปแบบข้อมูลเชิงภาพ (Infographic), การรายงานข่าวด้วยภาพเคลื่อนไหว (VDO) และวิธีการใช้ข้อมูลในการรายงานข่าวให้สอดรับกับกระบวนการค้นหาผ่านเว็บเสิร์ซเอนจิน (Search Engine Optimization :SEO) รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

sonp01
29.07.2015 | 6:22 PM
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1

ประมวลภาพการอบรมโครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ.