สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
Screen Shot 2558-02-25 at 12.29.56 PM
24.02.2015 | 1:47 PM
เงื่อนไขการใช้ RSS News Feed จากสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ตามที่ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้ออกประกาศเรื่อง การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ในสังกัดสมาชิกชมรมผู้ผลิต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 มาแล้วนั้น ทางสมาคมขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากข้อความในมติข้อ 3 ถึง  URL RSS Feed ที่สามารถนำไปใช้งาน  ทั้งนี้ การนำ RSS News Feed ไปใช้งานนั้น จะต้องไม่นำไปใช้งานเพื่อการค้า การโฆษณา และต้องทำใส่ URL เพื่อ Link  กลับมายังหน้าเนื้อหาที่เว็บไซต์ของสมาชิกด้วย   รวม Link ไปหน้า RSS News Feed เว็บไซต์มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/rss_matichon.html เว็บไซต์ Manager http://www.manager.co.th/rss/ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/digitalproduct/rss เว็บไซต์บางกอกโพสต์ http://www.bangkokpost.com/digitalproduct/rss เว็บไซต์เดลินิวส์ http://dailynews.co.th/rss.jsp เว็บไซต์แนวหน้า http://www.naewna.com/rss.php