สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
News Feed
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • 4 องค์กรสื่อผนึกต้านร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพ์
  • สัมมนาประจำปี 2556 บทบาทของ Social Media ในการกำหนดวาระข่าวสาร
  • “สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ฟ้องแอปเปิล ฐานปล่อยแอปข่าวผิดลิขสิทธิ์ลอยนวล
  • “ผู้ผลิตข่าวออนไลน์”ฟ้อง yengo.com ละเมิดลิขสิทธิ์-ศาลไต่สวนกลาง ธ.ค.นี้
  • เวที’SONP’ชี้ 3จีเกิด ทำข่าวต้องเจาะลึก-ทำงานอย่างเป็ด
  • พื้นที่กิจกรรม
  • เสวนา “จริยธรรม-ความเป็นมืออาชีพของสื่อในยุคสังคมออนไลน์”
  • เสวนาลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์
  • การอบรมเชิงปฏฺิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่น 3