สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
รายนามสมาชิก

รายชื่อสื่อที่เป็นสมาชิกสมาคม จำนวน 18 องค์กร

ชื่อบริษัท

ปีที่เข้าร่วม

รายนามสื่อ

เว็บไซต์

1. บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

          www.bangkokpost.com
www.posttoday.com
2. บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/118-119,121-122,124-130 ชั้น 27-32 ถนน บางนา-ตราด 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

  www.nationmultimedia.com
www.komchadluek.net
www.oknation.net
www.bangkokbiznews.com
www.nation.tv
3. บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

www.siamsport.co.th
www.siamdara.com
4. บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด (สำนักงานใหญ่).
เลขที่ 1 อาคาร 12 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

www.thairath.co.th
5. บริษัท ไทยเดย์ ดอมคอม จำกัด
เลขที่ 102/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

www.manager.co.th
6. บริษัท เดลินิวส์ เว็บ  จำกัด
เลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

www.dailynews.co.th
7. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

  www.matichon.co.th
8. บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
เลขที่ 9/11 อาคารฐานการพิมพ์ ซอยสวนชิดชม ถนนเทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

www.thanonline.com
9. บริษัท สยามรัฐ จำกัด
เลขที่ 12 อาคาร 6 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

  www.siamrath.co.th
10. บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด
เลขที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 14 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

www.daradaily.com
11. บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

  www.naewna.com
12. องค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

www.thaipbs.or.th
13. บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด
เลขที่ 164 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

www.chiangmainews.co.th
14. บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด
เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

www.banmuang.co.th
15. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

www.mcot.net
16. บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 11 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

www.springnewstv.tv
17. บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด เลขที่ 75/32-33 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

www.pptvthailand.com
18. บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด เลขที่ 197 อาคารบีบีดี ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

www.voicetv.co.th