สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
ติดต่อเรา

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์: 08-1700-2601 โทรสาร: 02-2439108

อีเมล : sonpassociation@gmail.com