30 องค์กรสื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 29 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาต ให้เครือข่ายองค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, Maglie Seattle Sonics สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, adidas superstar 2 donna ,สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,,สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ,